Vyhledávání

Kontakt

NOVOSUN, s.r.o.

Ing. Václav Novotný
Pod nemocnicí 19
682 01 Vyškov
Česká republika

+420602741896

 

Efektivní úspora energií v rodinném domku

 

Fotovoltaika přestává být pouhým snem – dnes je to realita. Ne však u megalomanských elektráren, obrovských projektů, ale u Vás, přímo u Vás doma, ve Vašem rodinném domě.

Jedním z nejlepších řešení dneška je ohřev či předehřev vody pro domácí spotřebu.

 

Základní úvaha – co je doma, to se počítá !!!

 

A počítá se to, co Vám nikdo nemůže ukrást, zkonfiskovat, znehodnotit (inflací, zpětným rozhodnutím platnosti zákona – viz “velká fotovoltaika”, ...). A počítá se také to, co mi tvoří hodnoty, co vydělává, co přináší měřitelný efekt. Efekt každý den, efekt, který má reálný smysl.

 

Fotovoltaické panely jsou dnes běžně dostupné, jejich montáž a umístění je bezproblémové, nevyžaduje žádné povolení, provoz je bezúdržbový a panely mají  poměrně dlouhou životnost . A co je velmi důležité – propojení se zásobníkem vody je jednoduché – pomocí elektrického  kabelu. Což dává prakticky neomezené možnosti instalace jak v rodinném domku, tak i v bytech či veřejných  objektech.

 

 

Několik příkladů pro rozvahu -  a také pro přemýšlení :

 

A/ Jeden člověk průměrně spotřebuje cca 15 až 18  l vody  na jedno osprchování. Při dvoučlenné domácnosti  a prakticky denním sprchování uvažujme cca  13 000 l vody za rok , což je v energetickém vyjádření cca  870 kWh na 1 osobu a 1 rok. Jestliže dokážeme vyrobit alespoň 1 000 kWh energie a veškerou spotřebovat na ohřev teplé vody – pak nemusíme nakupovat drahou energii od distributorů a jsme tím pádem zcela soběstační.

 

Výroba 1 000 kWh elektrické energie ročně  předpokládá instalaci zdroje- fotovoltaických panelů o výkonu 1 000 Wp (Watt-peak).   To  jsou 4 panely o jednotkovém výkonu 250 Wp.

 

Pozn.:  pro výpočet je použit vzorec pro měrnou produkci fotovoltaického systému = 900 kWh/kWp – publikace EkoWatt , Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 

B/ Pokud je roční spotřeba průměrné domácnosti cca 3 000 kWh, pak cca 1 600 kWh se spotřebuje na ohřev teplé vody.  Pokud si vyrobíme cca 1 200 kWh elektřiny vlastními silami (pouze tím, že svítí sluníčko), pak naše roční spotřeba klesne na 1 800 kWh. Tuto energii musíme nakoupit od distributora.  Opakuji – námi vyrobenou energii nenakupujeme, šetříme cca 5 500,- Kč ročně.

Sluneční záření v České republice

 

Vhodnost lokality pro využití sluneční energie však nejlépe vystihuje mapa globálního slunečního záření, která vychází z dlouhodobých meteorologických měření. V podmínkách České republiky dopadne na jeden m2 zhruba 950 – 1340kWh sluneční energie z čehož největší část (asi 75%) v letním období.

Údaj o ročním úhrnu globálního slunečního záření je velmi důležitý pro výpočty budoucí energetické bilance fotovoltaického systému a tedy i návratnosti investice. Známe-li, kolik slunečního záření ročně dopadne na 1m2 fotovoltaického systému a konverzní účinnost fotovoltaického panelu, která je přibližně 14%, dostaneme z této plochy asi 133 - 188kWh elektrické energie za rok.

 

 

Energie slunečního záření na území České republiky:

 

(Roční úhrn globálního slunečního záření v ČR [W/m2])

 

Vše je o penězích

 

 

Zásadní finanční úvaha - výnosy investovaných  peněz při využití vkladů, termínovaných vkladů a podobných produktů v bankách, fondech a nebo investice do ohřevu TUV pomocí fotovoltaických panelů:

 

 -  při vkladu 40 000,- Kč  do “banky”  a ročním předpokládaném výnosu 2% (klasické  riziko, běžný výnos) získáme částku 800,- Kč. Ovšem před zdaněním !!!

 

-při investici ve výši 40 000,- Kč do systému ohřevu vody  vyrobíme cca 1350 kWh elektrické energie. Při aktuální průměrné ceně 4,55 Kč / 1 kWh získáváme každý rok  energii v hodnotě  6 142,- Kč.

 

Srovnání nesrovnatelného

 

Vlastním přičiněním vydělat každoročně

___________________________________________________________________

800,-  Kč     a nebo         6 142,-   Kč

__________________________________________________________________________

Návratnost investovaných peněz je přibližně 6,5 roku. A to při předpokladu současných cen energií.  Je naivní si myslet, že  nedojde ke zvyšování cen energií. Na energiích stojí dnešní svět.

 

Ještě potřebujete argumenty ??  Znáte snad efektivnější a výhodnější způsob investování vlastních prostředků a vlastního myšlení ?

 

 

 

Další a rozhodně kladný a pádný  argument  – svoji vyrobenou energii jsme veškerou spotřebovali, nejsme tedy z hlediska platné legislativy “výrobce”. Nemusíme nic “hlásit”, vyřizovat žádná povolení, prosit se distributora o laskavé svolení, povolení o připojení jako “dodavatele, výrobce”.

V tomto případě nemusíme dále kupovat měnič, složitě přizpůsobovat  elektroinstalaci a připojení ke stávající rozvodné síti (odbornou prací způsobilé osoby) atd., atd. Zapojení pro ohřev vody je opravdu velmi jednoduché, bezpečné a bezporuchové.

 

Jednoduše připojíme stejnosměrný proud z FV  panelů k ohřívači vody a tím je hotovo.

 

 Slunce pracuje za nás.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Pro snazší pochopení jednoduchosti řešení uvádím dva schématické obrázky, které nepotřebují bližší vysvětlování.

 

Obr. 1:  Zapojení fotovoltaického ohřevu vody – principiální schéma za použití speciálního bojleru  se dvěma topnými elementy

 

Perspektiva

 

Jako u všech technických a elektrotechnických záležitostí – vývoj nezastavíme. A pak tedy do budoucna je možno jednoduše rozšiřovat systém o akumulaci elektrické energie  do baterií (v blízké  budoucnosti  se očekává výrazný pokles cen akumulátorů).  Již dnes probíhá bouřlivý vývoj měničů a řídících prvků. Vývoj je možné srovnat s vývojem počítačů – bude velmi rychlý, efektivní a výsledné  produkty budou  stále levnější a tzv. “user- friendly” (volně přeloženo - přívětivé k uživateli).

 

Výroba  elektřiny pro vlastní  spotřebu, pro nezávislost -  to je jednoznačně budoucnost a jeden z největších (prozatím nedoceněných) kroků  ke skutečnému využití čisté energie téměř zdarma.

 

 

Řešení, které nabízíme,  je ekologické, nezatěžuje životní prostředí žádnými škodlivými odpady, chemikáliemi, výpary či úniky teplonosného média (nemrznoucí kapaliny). Elektřina sama o sobě je velmi dobře “zpracovatelná”  – snadný přenos, snadná regulace a také možnost jednoduché a čisté přeměny na jiné druhy energie při minimálních ztrátách.